Study Materials

Examination Superintendent                : Mr. Radha Kanta Kalita, Lect. (SG) in Civil Engg.

                                                                 Contact No. 9435362689

Assistant Examination Superintendent: Syed H.R.Kazi, Lect. (SG) in Elect. Engg.

                                                                 Contact No. 9864739350.